czgeoreferencování, vyjádření prostorových referencí
engeoreferencing
frgéoréférencement m
geGeoreferenzierung e
ruгеографическая привязка
skgeoreferencovanie
cz

georeferencování, vyjádření prostorových referencí

proces určení vztahu mezi polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému a geografickou, resp. mapovou polohou

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Šíma, J.: Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, (VÚGTK 2003)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována