czvrstva
enlayer
frcouche f
geSchicht e
ruслой, покрытие
skvrstva
cz

vrstva

1: tematicky úzce vymezená sada prostorových dat, týkajících se jednoho tématu nebo majících společný atribut, vztažená k jednotnému souřadnicovému systému, který umožňuje integraci s jinými vrstvami, společnou analýzu a prezentaci
2: základní jednotka geografické informace, která může být požadována jako mapa ze serveru

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována