czvoxel, objemový prvek
envoxel, volume element
frvoxel m, pixel m 3D, élément m de volume
geVolumenelement s
ruвоксел
skvoxel
cz

voxel, objemový prvek

1: trojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou v určitém trojrozměrném rámci
2: nejmenší element v trojrozměrném bitmapovém prostoru, který je definován třemi souřadnicemi jednoho ze svých rohů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Geografická informace – Slovník ČSN P 97 9800. Praha, ČNI, 2000
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována