czvirtuální realita
envirtual reality
frréalité f virtuelle, RV f, simulation f virtuelle, réalité f de synthèse
gevirtuelle Realität e
ruвиртуальная реальность
skvirtuálna realita
cz

virtuální realita

1: napodobení reálného prostoru a činností člověka v něm pomocí počítačových zařízení
2: technologie umožňující uživateli ocitnout se v simulovaném prostředí, ideálně doprovázené jeho interakcí s ním. Vytváří iluzi skutečného světa, přičemž se obvykle používají speciální brýle nebo helma se zařízením pro generování realistických vjemů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována