czvektorová mapa
envector map
frcarte f vectorielle
geVektorkarte e
ruвекторная карта
skvektorová mapa
cz

vektorová mapa

mapa v digitální formě zaznamenaná vektorovými daty

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována