czvektorová data
envector data
frdonnées fpl vectorielles
geVektordaten spl, Vektor-Daten spl
ruвекторные данные
skvektorové dáta, vektorové údaje
cz

vektorová data

1: data reprezentovaná geometrickými primitivy
2: polohová data ve formě souřadnic konců úseček, bodů, poloh textů apod.

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována