czvektor
envector
frvecteur m
geVektor r
ruвектор
skvektor
cz

vektor

1: na souřadnicích založená datová struktura obecně používaná k reprezentaci jevů zobrazených na mapách
2: kolekce uspořádaných souřadnicových dvojic (x,y) reprezentující liniový geografický nebo geometrický objekt
3: základní stavební prvek vektorové grafiky ; čára definovaná v kartézském souřadnicovém systému svým počátečním a koncovým bodem

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována