czuzel
ennode
frnoeud m
geKnoten r
ruузел
skuzol
cz

uzel

1: bezrozměrné topologické primitivum
2: začátek nebo konec spojky nebo linie ; uzel může být sdílen několika liniemi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována