czurčení polohy
enpositioning
frlocalisation f, positionnement m
gePositionierung e, Positionsbestimmung e
ruпозиционирование
skurčenie polohy
cz

určení polohy

zjištění polohy jevu vzhledem k referenčnímu systému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována