czúprava, edice, editace
enediting
frédition f
geAufbereitung e
ruредактирование
skeditácia
cz

úprava, edice, editace

režim vkládání nebo úpravy dat (doplnění, zrušení a změny) v rámci běžící aplikace; univerzální označení pro režim práce s daty a obecné manipulace s nimi

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována