czukládání dat
endata storage, data storing
frstockage m des données, mise f en mémoire des données
geDatenspeicherung e, Datensicherstellung e
ruзапись данных
skukladanie dát, ukladanie údajov
cz

ukládání dat

funkce systému řízení báze dat zabezpečující konverzi ukládaných dat a jejich uspořádání v souladu s organizací báze dat

POZNÁMKA - pro pamatování dat v paměti počítače se užívá termín uchovávání

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována