czukázka, demo
endemo version, demo
frversion f de démonstration, version f démo, logiciel m démo
geDemoversion e
ruдемонстрационная версия
skdemo
cz

ukázka, demo

1: program, který je speciální neúplnou verzí původního programu ; jeho účelem je demonstrovat schopnosti původního programu, avšak neumožňuje rozsáhlé komerční využití
2: prezentační program, který na souboru snímků nebo animací ukazuje některé vlastnosti předváděného programu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována