czúdaj(e)
endata
frdonnée(s) f (fpl)
geAngabe e, Daten spl
ruданное, данные
skúdaj(e)
cz

údaj(e)

reprezentace skutečností, pojmů nebo instrukcí (návodů, pokynů) zpravidla v neformalizované podobě
POZNÁMKA - pro údaje ve formalizované (počítačově zpracovatelné) podobě se používá termín data

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována