cztopografická data
entopographical data, topographic data (US)
frdonnées fpl topographiques
getopografische Daten spl
ruтопографические данные
sktopografické dáta, topografické údaje
cz

topografická data

data o jevech vyskytujících se na zemském povrchu; zahrnují jevy reliéfu zemského povrchu, vodstva a antropogenní jevy

POZNÁMKA - vyjadřují lokalizaci jevů i jejich sémantiku

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována