cztolerance
entolerance
frtolérance f
geMaßtoleranz e
ruтолерантность
sktolerancia
cz

tolerance

algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem a dolním mezním rozměrem

POZNÁMKA - tolerance je absolutní hodnota bez znaménka, - u stavebních objektů se tolerance běžně vyžaduje jako mezní odchylka, čímž je tolerance implicitně vyjádřena

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována