cztezaurus, strukturovaný heslář
enthesaurus
frthésaurus m, dictionnaire m analogique
geThesaurus r
ruтезаурус
sktezaurus
cz

tezaurus, strukturovaný heslář

hierarchicky uspořádaný tematický slovník lexikálních jednotek, obsahující popisovače (deskriptory) a vztahy mezi nimi

POZNÁMKA - jde např. o synonymii, generalizaci, specifikaci

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována