cztextura
entexture
frtexture f
geTextur e
ruтекстура
sktextúra
cz

textura

1: způsob vizuální úpravy povrchu počítačově vytvářeného tělesa navozující iluzi reálné hmoty
2: frekvence změn a uspořádání barev (stupňů šedi) v obrazovém souboru (F)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována