cztěsnost shody měření, vnější přesnost měření
entotal accuracy of measurement
frexactitude f de mesure
geMessgenauigkeit e
ru
skvonkajšia presnosť merania, rozptyl merania
cz

těsnost shody měření, vnější přesnost měření

těsnost shody mezi výsledkem měření (měřené hodnoty) a pravé hodnoty nebo hodnoty měřené veličiny, která je považována za pravou

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována