czstěna
enface
frface f, facette f
geMasche e (GI), Seite e
ruфасет, контурный объект
skstena
cz

stěna

1: dvojrozměrné topologické primitivum
2: areál ohraničený hranou nebo sadou hran ; stěny jsou topologicky připojeny k jejich ohraničujícím hranám a k jiným stěnám, které je obklopují, vzájemně se nepřekrývají a zcela vyplňují areál

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována