czstabilní katastr
enstable cadastre
frcadastre m stable
gestabiler Kataster s (r)
ruстабильный кадастр
skstabilný kataster
cz

stabilní katastr

název katastru vybudovaného na základě patentu Františka I. z roku 1817

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována