czsprávce dat
endata administrator
fradministrateur m des données
geDatenverwalter r
ruадминистратор данных
sksprávca údajov (dát)
cz

správce dat

vedoucí organizace, která je zodpovědná za specifikace, sběr a údržbu dat, za návrh, platnost a zabezpečení souborů nebo báze dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována