czsoubor dat, datový soubor
endata file
frfichier m de données
geDatei e
ruфайл (данных)
sksúbor údajov (dát)
cz

soubor dat, datový soubor

soubor souvisejících záznamů uložených na paměťovém médiu

POZNÁMKA - záznamy by měly mít stejnou strukturu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována