czslužba
enservice
frservice m
geDienst r
ruслужба
skslužba
cz

služba

1: schopnost, kterou se entita poskytovatele služby stává upotřebitelnou entitě uživatele služby na rozhraní mezi těmito entitami
2: systémová činnost, která poskytuje podporu jiným programům na nízké úrovni

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19119 Geografická informace - Služby
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována