czsimulace
ensimulation
frsimulation f
geSimulation e, Simulierung e
ruмоделирование, имитация
sksimulácia
cz

simulace

napodobení procesu nebo objektu pomocí matematického popisu ; umožňuje zkoumat změny a varianty chování objektu a předvídat tak jeho reálnou činnost pomocí změny vstupních nebo jiných podmínek

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována