czserver
enserver
frserveur m
geServer r
ruсервер
skserver
cz

server

1: datová stanice, která poskytuje prostředky ostatním datovým stanicím
2: řídící počítač lokální sítě (LAN) ; řídí předávání dat po síti a umožňuje stanicím v ní zapojeným přístup k datům a perifériím

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována