czrozlišení
enresolution
frpouvoir séparateur m
geAuflösung e
ruразрешение, разрешающая способность
skrozlíšenie
cz

rozlišení

1: minimální vzdálenost mezi dvěma nezávisle měřenými nebo vypočítanými hodnotami, které mohou být odlišeny měřením nebo použitou analytickou metodou
2: počet bodů na jednotku, které je možno rozlišit při zobrazování nebo tisku

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována