czdefiniční bod, reprezentační bod, centroid
encentroid, centroid point, label point
frcentroide m, point m de définition
geZentroid s, Definitionspunkt r
ruцентроид, внутренная точка
skdefiničný bod
cz

definiční bod, reprezentační bod, centroid

1: bod, nesoucí identifikátor polygonu, zvolený vhodně uvnitř polygonu; jeho souřadnice představují jednoznačnou globální lokalizaci polygonu
2: vhodně zvolený bod uvnitř plošného prvku katastrální mapy (např. parcely, katastrálního území, obce); jeho pravoúhlé souřadnice představují jednoznačnou globální lokalizaci tohoto prvku

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována