czrastrová mapa
enraster map
frcarte f de trame, carte f tramée, carte f matricielle
geRasterkarte e
ruрастровая карта
skrastrová mapa
cz

rastrová mapa

mapa založená na rastrovém datovém modelu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována