czrastr
enraster
frtrame f, raster m
geRaster r
ruрастр
skraster
cz

rastr

1: datová struktura založená na buňkách uspořádaných do řádek a sloupců, kde hodnota každé buňky reprezentuje hodnotu jevu; rastr je typem mříže
2: zpravidla čtyřúhelníkový vzor rovnoběžných rozkladových řádek tvořící prezentaci na obrazovce nebo jí odpovídající

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována