czrasterizace
enrasterization
frtramage m, rastérisation f
geVektor-Raster Konvertierung e, Rasterisierung e, Rasterung e
ruвекторно-растровое преобразование, растеризация
skrastrovanie
cz

rasterizace

proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově definované obrazy

POZNÁMKA - vždy je provázen nevratnou ztrátou informace

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována