czpřímá poloha
endirect position
frposition f directe
gedirekte Position e
ruпрямое (место) положение
skpriama poloha
cz

přímá poloha

poloha popsaná souřadnicemi v přímém prostorovém referenčním systému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována