czpřichycení, sestykování
ensnapping
frencliquetage m, rattachement m
geEinfangen s
ruустранение разрывов
sksnepovanie
cz

přichycení, sestykování

proces přemístění reprezentace jevu za účelem jeho přesného ztotožnění se souřadnicemi jiného jevu

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována