czvnitřní přesnost měření
enprecision of measurement
frprécision f de mesure
gePräzision e
ru
skpresnosť merania
cz

vnitřní přesnost měření

těsnost shody mezi měřenými hodnotami získanými vícenásobným prováděním měřicího postupu za předepsaných podmínek

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována