czprostorové rozlišení
enspatial resolution
frrésolution f spatiale
geräumliche Auflösung e
ruпространственное разрешение
skpriestorové rozlíšenie
cz

prostorové rozlišení

nejmenší jednotka objektu reálného světa, která může být detekována

POZNÁMKA - ve fotogrammetrii a dálkovém průzkumu Země je rovna velikosti obrazového prvku (pixelu)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována