czprostorová informace
enspatial information
frinformation f spatiale
geRauminformation e
ruпространственная информация
skpriestorová informácia
cz

prostorová informace

informace o lokalizovatelných jevech reálného světa

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována