czprostorová analýza
enspatial analysis
franalyse f spatiale
geräumliche Analyse e, Raumanalyse e
ruпространственный анализ
skpriestorová analýza
cz

prostorová analýza

proces, který umožňuje prostřednictvím operací, realizovaných nad geografickými daty, získat charakteristiky jimi reprezentovaných jevů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována