czpravá hodnota
entrue value
frvaleur f vraie
gewahrer Wert r
ru
skpravá hodnota
cz

pravá hodnota

hodnota charakterizující veličinu za přesně definovaných podmínek, které existovaly v době měření veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována