czpracovní stanice, grafické pracoviště
enworkstation
frstation f de travaille
geArbeitsplatz r, Grafik-Arbeitstation e
ruавтоматизированное рабочее место, рабочая станция
skpracovná stanica
cz

pracovní stanice, grafické pracoviště

počítač s vyšší výkonností, vybavený výkonným procesorem a dalším vybavením (rozsáhlá paměť, velký pevný disk, špičková grafika, pokročilý operační systém)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována