czpopisná data, atributová data
enattribute data
frdonnées fpl descriptives, données fpl d'attribut
geAttributdaten spl
ruатрибутивные данные
skpopisné údaje
cz

popisná data, atributová data

tabelární nebo textová data popisující kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jevů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována