czpokrytí
encoverage
frcouverture f
geBedeckung e
ruслой, покрытие
skpokrytie
cz

pokrytí

1: vzhled, který působí jako funkce k vracení hodnot ze svého rozsahu pro každou přímou polohu ve své prostorové, časové nebo prostoročasové doméně
2: sada tříd objektů se specifikovaným prostorovým rozsahem, kde jsou primitiva vzájemně propojena podle popisu topologie pokrytí
3: sada tematicky příbuzných dat považovaná za jednotku ; zpravidla představuje jednotlivé téma nebo vrstvu
4: ArcInfo formát pro uchovávání vektorových dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována