czpočítačová grafika
encomputer graphics
frinfographie f
geComputergrafik e, grafische Datenverarbeitung e
ruкомпутерная графика, машинная графика
skpočítačová grafika
cz

počítačová grafika

1: metody a techniky sloužící k převádění dat na grafické zobrazení nebo naopak pomocí počítače
2: metody a techniky vytváření, manipulace, ukládání a zobrazování obrazů pomocí počítače

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována