czzvětšení / zmenšení (plynulé), transfokace, zoom
enzoom(ing) in / out
frvariation f de focale, zoomage f, agrandissement m/réduction f (continue), zoom m
geZoomoperation e, Vergrößerung e / Verkleinerung e
ruмасштабирование, увеличение/уменьшение
sktransfokácia, zoomovanie
cz

zvětšení / zmenšení (plynulé), transfokace, zoom

postupná změn měřítka celého obrazu vyvolávající dojem pohybu celého segmentu nebo jeho části směrem k pozorovateli nebo od něho

POZNÁMKA - transfokací se obraz (dokument) nemění

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována