czparketování, řídčeji mozaikování, mozaika
entessellation
frpavage m, mosaïque f
geParketierung e
ruрегулярно-ячеистое представление
skmozaikovanie
cz

parketování, řídčeji mozaikování, mozaika

1: rozdělení prostoru do sady sousedících časoprostorových objektů, která má stejný rozměr jako rozdělený prostor
2: reprezentace reálného světa ve formě buněk, které se nepřekrývají a vyplňují prostor beze zbytku
3: v rovině síťová reprezentace do disjunktivních mnohoúhelníků (zpravidla čtverců, trojúhelníků nebo šestiúhelníků)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována