czotevřený GIS
enopen GIS
frSIG m ouvert
geopen GIS s
ruоткрытая ГИС
skotvorený GIS
cz

otevřený GIS

nejvyšší úroveň specifikace interoperability geografických dat (geodat) vytvořená společností Open GIS Consortium,Inc.

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována