czoprava
enresidual, repair
frcorrection f, rectification f
geKorrektion e, Berichtigung e
ruисправление, поправка
skoprava
cz

oprava

1: opatření provedené na neshodném produktu, aby byl přijatelný pro zamýšlené použití (systém řízení kvality)
2: rozdíl mezi vyrovnanou a naměřenou hodnotou (ZD)

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována