czochrana dat
endata protection
frprotection f des données
geDatenschutz r
ruохрана данных
skochrana dát, ochrana údajov
cz

ochrana dat

stanovení legislativních, administrativních, technických nebo fyzických záruk jako ochrany proti neoprávněnému dotazu nebo používání postupů a údajů

POZNÁMKA - zneužitím může být např. kopírování, modifikace, smazání dat

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována