czobrazová data
enimage data
frdonnées fpl d'image
geBilddaten spl
ruданные изображения
skobrazové dáta, obrazové údaje
cz

obrazová data

rastrová data, která umožňují bezprostředně vytvářet vizuálně interpretovatelný obraz

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformace (ÚVIS 2001)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována