czobjektově orientovaný systém
enobject-oriented system
frsystème m orienté-objet
geobjektorientiertes System s
ruобъектно-ориентированная система
skobjektovo orientovaný systém
cz

objektově orientovaný systém

systém pracující s objekty, které se skládají ze sady dat a výčtu operací nebo metod, jež nad nimi mohou být realizovány

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována