cznepřímý prostorový referenční systém
enindirect spatial reference system
frsystème m de référence spatial indirect
geindirektes räumliches Bezugssystem s
ruкосвенная пространственная референц-система
sknepriamy priestorový referenčný systém
cz

nepřímý prostorový referenční systém

prostorový referenční systém, který není založen na souřadnicovém systému

POZNÁMKA - poloha objektů je určována pomocí geokódů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována