cznepřímá poloha
enindirect position
frposition f indirecte
geindirekte Position e
ruкосвенное (место) положение
sknepriama poloha
cz

nepřímá poloha

polohová informace založená na geografických identifikátorech a nikoliv na souřadnicích

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Geografická informace – Slovník ČSN P 97 9800. Praha, ČNI, 2000
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována